Könyv és kutatója – Szokolszky Ágnes előadása

  • 2020. szeptember 23. (szerda) 16.30
  • Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1–4.), 3. emeleti olvasóterem
Könyv és kutatója – a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme
Előadó: Szokolszky Ágnes habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
Az előadás címe: Kis szegedi pszichológiatörténet
 
 

Szokolszky Ágnes az SZTE BTK Pszichológiai Intézetének habilitált egyetemi docense, a Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék vezetője. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. PhD fokozatát a University of Connecticut Pszichológiai Intézetében nyerte el, ahol több éven át szerzett kutatási és oktatási tapasztalatokat. 1996 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem oktatójaként. Elméleti orientáltságú érdeklődési területei az ökológiai pszichológia, a kognitív tudomány egyes elméleti kérdései, valamint a pszichológia története és kutatási módszerei. Oktatott kurzusok: Általános lélektan, Kutatásmódszertan, Pszichológiatörténet, Kritikai gondolkodás, Új utak a kognitív tudományban, Angol szakszövegolvasás. Számos tudományos publikációja jelent meg magyar és angol nyelven.

 

Ajánló:
Szokolszky Ágnes szakami oldala
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában; gyakorlatok (MEK)
Szokolszky Ágnes: A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009 (Wikiforrás)

Az eseményeket koordináló Somogyi-könyvtár kéri, hogy a rendezvényeken mindenki használjon maszkot, illetve ügyeljen a távolságtartásra!
A résztvevők maximális létszáma 60 fő, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.