Sátorban a Szeged folyóirat

  • 2020. szeptember 17. (csütörtök) 16.00–19.00
  • Dugonics tér, vendégsátor

Több mint harminc esztendővel ezelőtt azért alapították a lapot, hogy megőrizze és bemutassa Szeged város régi és új értékeit, hogy igyekezzék számot adni mindenről, ami vonzerejében vagy éppen kisugárzásában szegedi érdem. Mindmáig ez a folyóirat (csöppet sem egyszerű) feladata, s a 2017 júliusában megújult szerkesztőség szándéka sem lehet egyéb.

Kapcsolódó esemény:
A Szeged folyóirat szerkesztőségi fogadóórája

Ajánló:
A Szeged folyóirat honlapja
A folyóirat a Somogyi-könyvtár honlapján