Tiszai Luca könyveinek bemutatója

  • 2020. szeptember 21. (hétfő) 19.00
  • MTA SZAB székház (Somogyi u. 7.)
 
Az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző Intézet adjunktusa, Tiszai Luca három kötetének bemutatója: Zene és transzferhatás; Community Music Therapy and Intellectual Disability; Preverbal and Nonverbal Musicality
Moderátor: dr. habil. Nóbik Attila, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet oktatója
 

 

Tiszai Luca az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szerzett diplomát, majd ének-zenetanári képzést szerzett. Mesterdiplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem andragógia szakán szerzett. 2007 óta dolgozik súlyosan halmozottan fogyatékos személyekkel Ipolytölgyesen, a Szent Erzsébet Otthonban, ahol az otthon lakóiból megalakította az azóta is működő a Nádizumzum zenekart. A zenekar módszertanát bemutató dolgozatával 2013-ban elnyerte az OTDK-MTA Prezentációs díját, doktori értekezésének témája is a zenekar koncertjeinek szerepe a befogadó attitűd kialakulásában.
Kutatási témái a zene és a gyógypedagógia határterületeit érintik: a velünk született zeneiség pedagógiai és terápiás lehetőségei, a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek zeneoktatása és zenebefogadása, a közösségi zeneterápia a társadalmi befogadás szolgálatában, a gyógypedagógiai zeneoktatás.

 

Ajánló:
A közösségi zeneterápia modellje a gyógypedagógiában (Gyógypedagógiai Szemle, 2017)