Ordasi Péter: Ablak felfelé

  • 2020. szeptember 18. (péntek) 17.00
  • Szentgyörgyi Albert Agóra, udvar (Kálvária sgt. 23.)

(portré: hiros.hu)

 
Ordasi Péter Ablak felfelé (Napkút Kiadó) című, kóruszenéről szóló kiadványának bemutatója
A szerzővel Mindszenty Zsuzsánna (Liszt-díjas karnagy, a KÓTA elnöke) beszélget, érintve a tavaly megjelent Csodafiú-szarvas (Napkút Kiadó) című kötetet is.
 
A bemutatót követően a kötet kedvezményesen megvásárolható.
 

 
 

Ordasi Péter írásai az utóbbi 33 esztendőben különböző folyóiratok számára készültek. Műfajuk szerint sokfélék, az alkalmi hangverseny-beszámolóktól a módszertani összefoglalón, recenzión és évfordulós megemlékezésen át a zeneelméleti tanulmányokig. A különböző műfajú cikkeket egységessé teszi a szemlélet, amely szerint a zenetanár és karnagy nézőpontjából vizsgálja a kórusműveket és életre keltőiket, a nagynevű karnagyokat, akiknek művészete és tanári habitusa nagy befolyással volt a szerző saját gyakorlatára. Közülük is kiemelkedik az 1978-ban 51 évesen elhunyt Kardos Pál, akinek tanári elhivatottsága, tudományos alapossága és művészi alkotóereje utolérhetetlen példaként maradt meg emlékezetében.
A műfajok és témák szerint szerkesztett kötet írásaiból kirajzolódik a szerző viszonya a pályáját meghatározó művekhez: Bartók, Kodály és egyes kortárs zeneszerzők művészetéhez.
A hangverseny-beszámolók aktuális információi között fel-felbukkannak nemcsak az előadókhoz fűződő személyes élmények, hanem utalások az előadói egyéniség megnyilvánulásaira, sajátosságaira. A terjedelmesebb, zenetörténeti és zeneelméleti tárgyú írások tudományos igénnyel fogalmazott tanulmányok, amelyekben az olvasót számos kottapélda, lábjegyzet és irodalomjegyzék segíti a tájékozódásban. (Napkút Kiadó)

 

Ajánló:
Ordasi Péter: Csodafiú-szarvas (zene-kar.hu)