Államközi kapcsolatok

  • 2020. szeptember 18. (péntek) 17.00
  • MTA SZAB székház (Somogyi u. 7.)
 
Az Államközi kapcsolatok című, a szegedi Iurisperitus Kiadó gondozásában megjelent kötetet az SZTE ÁJTK két egyetemi docense, dr. Fejes Zsuzsanna és dr. habil. Szalai Anikó szerkesztette.
 

A jogász szakon számos tárgy tananyaga tartalmaz olyan részeket, melyek a magyar jogrendszer nemzetközi kapcsolódási pontjaira – mindenekelőtt bizonyos nemzetközi szerződésekre vagy nemzetközi szervezetekre – utalnak (alkotmányjog, munkajog, nemzetközi bűnügyi és polgári jogi együtt-működés, jogsegélyek, stb.). Az Államközi kapcsolatok tantárgy célja, hogy egységes alapot nyújtson ezen, a különböző szaktárgyakban előjövő ismereteknek… Tekintettel arra, hogy ilyen tantárgyat elsőként a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara vezetett be Államközi kapcsolatok és Legal Foundations of International Cooperation címeken, így nem áll rendelkezésre megfelelő tankönyv sem magyar, sem idegen nyelven. A kapható tankönyvek tipikusan a tágabb társadalomtudomány, a nemzetközi kapcsolatok tudománya felől közelítenek, miközben nem ragadnak meg a jogászok számára fontos jogintézményeket, nem térnek ki az adott probléma nemzetközi vagy belső jogi megoldására. Noha a témában rendelkezésre álló szakirodalom igen gazdag, egységes tankönyv, és a hallgatók számára elérhető, átfogó ismeretanyag hiányzik a szakirodalmi kínálatból. Jelen kötet ötlete a tantárgyra épülő egységes tananyag hiánya nyomán született meg. (részlet az előszóból)

 

Ajánló:
Államközi kapcsolatok. Szerk. Zsuzsanna, Szalai Anikó (u-szeged.hu)