Szent Márton és Benedek nyomában – Tanulmányok Koszta László emlékére

  • 2020. szeptember 22. (kedd) 18.00
  • MTA SZAB székház (Somogyi u. 7.)
A kötetet az egyik szerkesztő, Hunyadi Zsolt, az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi docense moderálásával a PERSONALIA című fejezet szerzői mutatják be.
A több mint négy éve elhunyt Koszta Lászlóról, a magyar középkori egyháztörténeti kutatások nemzetközileg elismert professzoráról, valamint a rá emlékező tanulmánykötetről Papp Sándor, az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéket vezető egyetemi tanár, valamint Galamb György, az SZTE BTK Középkori Egyetemes Történet Tanszék egyetemi docense és Petrovics István az SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi adjunktusa beszél.
 

(portré: u-szeged.hu)

 

Immár több mint négy éve nincs közöttünk Koszta László, a magyar középkori egyháztörténeti kutatások nemzetközileg elismert professzora. Személyisége, munkássága, szakmai eredményei révén széleskörű kapcsolatrendszert alakított ki az évek során, pályatársak, közeli és távoli kollégák, tanítványok, valamint a barátok közül sokan vettek részt az emlékére megrendezett két konferencián. Az események időpontja Koszta professzor egy-egy kedves kutatási területéhez igazodott: az első megemlékezésre Szent Márton (2015), míg a nagyobb szabású nemzetközi tanácskozásra Szent Benedek (2016) ünnepén került sor Szegeden. Jelen gyűjteményes kötet a két emlékülésen elhangzott előadások tanulmánnyá érlelt, lektorált változatát tartalmazza. Az itt olvasható 40 dolgozat közül a Personalia részben közölt öt írás kifejezetten Laci kutatásait tekinti át személyes hangvételű visszaemlékezésekkel, történetekkel. A kötetben közölt tanulmányok – amelyek kéziratait a szerzők 2016 őszén zárták le – tematikájukban nagyon széles spektrumot fednek le. Túlnyomórészt – Koszta Laci érdeklődéséhez igazodva – egyháztörténeti kérdéseket (pl. krisztianizáció, egyházi társadalom, szerzetesrendek) tárgyalnak, de találunk gazdaság-, jog-, intézmény- és kormányzattörténeti feldolgozásokat is. A szerzők között vannak anyaországbeliek és határon túliak egyaránt; a magyar szakemberek mellett horvát, lengyel, francia kollégák is tisztelegtek Laci munkássága előtt. Laci szakmai tekintélyének, közvetlen személyiségének lenyomata e kötet… (2019. Szent Márton ünnepén a Szerkesztők)

 

Ajánló:
Elhunyt Prof. Dr. Koszta László tanszékvezető egyetemi tanár (u-szeged.hu)
Koszta László: Magyarország története 3. Válság és megerősödés 1038–1196
Koszta László: A zobori bencés apátság kezdetei. Morva kontinuitás vagy passaui térítés